Download EBOOK Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II PDF for free


Download EBOOK Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II PDF for free Category: Computing
The author of the book: Steve McConnell
Format files: PDF, EPUB, TXT, DOCX
The size of the: 190 KB
Language: English
ISBN-13: 9788324627523
Edition: Helion & Company
Date of issue: 12 November 2010

Description of the book "Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II":

Kultowy podrД™cznik tworzenia doskonaЕ‚ego oprogramowania! Twórz wolny od bЕ‚Д™dów, najwyЕјszej jakoЕ›ci kod Utrzymuj staЕ‚Д… kontrolД™ nad zЕ‚oЕјonymi projektami WczeЕ›nie wykrywaj i rozwiД…zuj problemy Sprawnie rozwijaj i poprawiaj oprogramowanie Steve McConnell wie wiД™cej o budowie oprogramowania niЕј ktokolwiek inny; mamy ogromne szczД™Е›cie, Ејe zdecydowaЕ‚ siД™ podzieliД‡ swoim doЕ›wiadczeniem oraz wiedzД… w tej waЕјnej i oryginalnej ksiД…Ејce. Alan Cooper, "ojciec" jД™zyka Visual Basic, autor ksiД…Ејki About Face Zapewne kaЕјdy zgodzi siД™ ze stwierdzeniem, Ејe jeЕ PDF›li jakiЕ› proces odpowiada za nawet 70% bЕ‚Д™dów w gotowym produkcie, z pewnoЕ›ciД… wymaga znaczД…cego usprawnienia… Czy masz jednak Е›wiadomoЕ›Д‡, Ејe wЕ‚aЕ›nie tyle problemów generuje samo wytwarzanie oprogramowania? Te bЕ‚Д™dy powodujД… nie tylko usterki w juЕј gotowych programach, niespeЕ‚niajД…cych oczekiwaЕ„ klientów - odpowiadajД… takЕјe za znaczne opóЕєnienia przy realizacji zleconych projektów i nagminne przekraczanie zaplanowanego budЕјetu. KaЕјdy ambitny programista staje zatem przed koniecznoЕ›ciД… zdobycia wiedzy o takich metodach pracy, które pozwolД… szybciej i ePub efektywniej realizowaД‡ projekty, a przy tym zapewniaД‡ najwyЕјszД… jakoЕ›Д‡ tworzonego kodu. W koЕ„cu na podstawie tych wЕ‚aЕ›nie umiejД™tnoЕ›ci oceniana jest takЕјe wartoЕ›Д‡ danego programisty w zespole. Z tych wЕ‚aЕ›nie powodów niniejsza ksiД…Ејka, bД™dД…ca przejrzystД… kompilacjД… najlepszych technik programowania, zdobyЕ‚a tak wielkie uznanie w Е›rodowisku zawodowców i studentów, osiД…gajД…c miano podrД™cznika kultowego. Przed TobД… drugie, zaktualizowane wydanie sЕ‚ynnej publikacji, w której Steve McConnell przedstawia wszystkie aspekty budowy programów PDF, takie jak jakoЕ›Д‡ czy podejЕ›cie do procesu wytwarzania. Autor rozwija tu tak istotne zagadnienia, jak przebieg budowy klasy, techniki pracy z danymi i strukturami sterujД…cymi, debugowanie, refaktoryzowanie oraz metody i strategie optymalizacji. Znajdziesz tu dziesiД…tki list kontrolnych, pomocnych w ocenianiu architektury, jakoЕ›ci klas i procedur, nazw zmiennych czy struktur sterujД…cych, a takЕјe ponad 500 przykЕ‚adów dobrego i zЕ‚ego kodu. Dowiesz siД™, co byЕ‚o przyczynД… wielu typowych problemów w przeszЕ‚oЕ›ci i jak ich dzisiaj unikaД‡. Opisane metody pracy pomogД… utrzymaД‡ kontrolД™ nad duЕјymi projektami ePub oraz efektywnie rozwijaД‡ i modyfikowaД‡ oprogramowanie w odpowiedzi na zmiany wymagaЕ„. Co waЕјne, moЕјna je skutecznie wykorzystywaД‡ niezaleЕјnie od stosowanego jД™zyka programowania! DziД™ki tej ksiД…Ејce nauczysz siД™ skutecznie: projektowaД‡ z zachowaniem minimalnej zЕ‚oЕјonoЕ›ci; praktycznie wykorzystywaД‡ metody pracy zespoЕ‚owej; programowaД‡ defensywnie, by unikaД‡ bЕ‚Д™dów w kodzie i jak najszybciej je z niego usuwaД‡; wykorzystywaД‡ okazje do refaktoryzacji oraz rozwijania kodu i robiД‡ to w sposób bezpieczny; korzystaД‡ z metod programowania dopasowanych do projektu; szybko i efektywnie debugowaД‡; wczeЕ›nie i we wЕ‚aЕ›ciwy PDF sposób rozwiД…zywaД‡ najwaЕјniejsze problemy z konstrukcjД… oprogramowania; dbaД‡ o jakoЕ›Д‡ kodu od pierwszego do ostatniego dnia projektu. PosiД…dЕє kluczowe umiejД™tnoЕ›ci tworzenia najwyЕјszej jakoЕ›ci oprogramowania!

Download EBOOK Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II PDF for free


Reviews of the Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II

Until now in regards to the guide we have Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II opinions people have not nevertheless eventually left their own article on the action, or otherwise not see clearly yet. Nevertheless, if you have previously see this e-book and you're simply willing to help make his or her conclusions well require you to be tied to to go away an assessment on our website (we can easily release each positive and negative critiques). Quite simply, "freedom involving speech" All of us totally reinforced. Your current comments to lease Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II -- various other followers are able to decide with regards to a e-book. This sort of aid can make people much more Usa!


Steve McConnell

Unfortunately, at present we really do not have got information about the actual performer Steve McConnell. On the other hand, we will get pleasure from in case you have just about any info on it, and so are prepared to give it. Post the item to all of us! We also have each of the look at, and if all the details are genuine, we are going to publish on our internet site. It is crucial for all of us that most genuine concerning Steve McConnell. We many thanks ahead of time to be prepared to go to fulfill people!

Download EBOOK Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II PDF for freeDownload EBOOK Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II for free

Download PDF: kod-doskonay-jak-tworzy-oprogramowanie-pozbawione-b-dow-wydanie-ii.pdf Download Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II PDF
 
Download ePUB: kod-doskonay-jak-tworzy-oprogramowanie-pozbawione-b-dow-wydanie-ii.epub Download Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II ePUB
 
Download TXT: kod-doskonay-jak-tworzy-oprogramowanie-pozbawione-b-dow-wydanie-ii.txt Download Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II TXT
 
Download DOCX: kod-doskonay-jak-tworzy-oprogramowanie-pozbawione-b-dow-wydanie-ii.docx Download Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II DOCXLeave a Comment Kod Doskona?y. Jak Tworzy? Oprogramowanie Pozbawione B Dow. Wydanie II